Kosten uitvaart en verzekeringen

Wat kost een uitvaart? Het is fijn als je daarin van tevoren inzicht hebt. Een uitvaart voor een bescheiden budget is goed mogelijk, veel hangt daarbij af van jullie wensen en keuzes. Denk daarbij aan thuis opbaren of in een rouwcentrum, een kist uit de basiscollectie of een rouwkist met eigen design, de inzet van dragers, het type afscheidslocatie, bloemen, advertentie, fotoreportage en catering.

In een kennismakingsgesprek of op de dag na het overlijden kijken we samen naar jullie wensen en kan ik waar nodig alternatieven aangeven. Op basis daarvan maak ik een heldere kostenbegroting. In grote lijnen geldt dat de gemiddelde kosten voor een crematie liggen tussen de 3.500 en 7.000 euro. Voor een begrafenis ligt dat tussen de 6.000 en 10.000 euro als gevolg van de kosten voor het graf (grafdelven, grafrechten en onderhoud graf).

Ik begeleid jullie vanaf de melding van overlijden tot op de dag van de uitvaart. In mijn tarief is het volgende opgenomen:

  • organisatie en uitvoering van de uitvaart
  • contact onderhouden met alle leveranciers
  • overzicht maken van alle gemaakte afspraken
  • tot op de dag van de uitvaart hebben we dagelijks contact (tenzij anders afgesproken)
  • regelmatige controle van de overledene
  • aangifte in de plaats van overlijden + akte van overlijden
  • verzorging van het laten ontwerpen van een persoonlijk rouwkaart
  • persoonlijk bezoek of wandeling om samen terug te kijken op de dag van het afscheid

Verzekeringen

Je bent vrij om een eigen uitvaartverzorger te kiezen. Je kunt dus altijd een beroep op mij doen, bij welke maatschappij je ook verzekerd bent.

Bij een natura-verzekering bent je verzekerd voor de diensten die in de polis vermeld staan. Bij de meeste verzekeringen kunnen deze diensten in overleg worden omgezet in kapitaal.
Een kapitaalverzekering keert bij het overlijden een bedrag uit waarvoor je verzekerd bent. Je kunt dit bedrag vrij besteden.
Bij een deposito wordt de nota van de uitvaartondernemer vergoed indien het bedrag op het deposito hiervoor voldoende. Indien het bedrag van het deposito niet volledig toereikend is om de kosten van de uitvaart te betalen dien je zelf een deel aan te vullen. Als de waarde van het uitvaartdeposito hoger is dan de uitvaart kost, wordt het verschil overgemaakt aan de nabestaanden.